Folkets hus i svenska städer

dsc_0379-mediumI Sverige finns Folkets hus över hela landet. Rörelsen startade i södra Sverige och spred sig norrut. Det första Folkets hus slog upp sina portar i Kristianstad, men innan dess hade det redan år 1890 byggts ett Folkets hus i Malmö. I slutet av 1800-talet bildades fler än 20 Folkets husföreningar, huvudsakligen på orter med industrier och där den fackliga verksamheten behövde möteslokaler. Lokalerna var emellertid sällan centralt belägna, så den som ville delta fick finna sig i att ta sig en bit utanför staden.

Folkets hus i dagsläget

I dagens Sverige har Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (som bildades 1933) och Folkparkernas Centralorganisation (bildat 1905) slagits samman och bildat Riksorganisationen Folkets Hus och Parker – det skedde år 2000. Organisationen Folkets Hus och Parker är partipolitiskt såväl som religiöst obunden och omfattar sju regionala distrikt som tillsammans äger 140 biografer från söder till norr. Respektive Folkets hus drivs vanligen av en självständig och fristående förening, men samtliga lokaler betraktas som offentliga. Här följer en lista på några av de städer i Sverige som har ett Folkets hus och som uppmärksammats i media:

 • Borlänge
 • Bromölla
 • Fräntorp
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Jönköping
 • Kallhäll
 • Lindesberg
 • Mölndal
 • Umeå
 • Stockholm
 • Söråker
 • Örebro

Varför Folkets hus?

Till en början initierades Folkets hus för att fackföreningsrörelserna hade behov av att finna lokaler där de kunde ha politiska möten. Verksamheten utökades dock snabbt till att även omfatta studieverksamhet och så småningom även kulturella evenemang. Folkets hus användes för att samla allmänheten, erbjuda en plats där de kunde mötas och delta i aktiviteter kopplade till arbetarrörelsen; det handlar om folkrörelser och att bilda opinion. Idag läggs fokus på mångfald och lokalerna kan hyras ut till andra organisationer i behov av konferenslokal, mäss- och utställningslokal eller en plats att ha personalfesten på. Tanken är att alla, oavsett ålder och bakgrund, ska känna sig välkomna och delta i någon av de aktiviteter som erbjuds.