En mötesplats för folket

omfolketshus-start2Allt sedan industrialiseringen i Sverige på 1800-talet och bildandet av fackföreningsrörelserna har behovet av mötesplatser varit stort. Folkets hus har varit och är en sådan plats. I förlängningen kan dessa möteslokaler också ligga till grund för opinionsbildning och folkrörelser. Människor behöver få träffas under både seriösa och allvarliga former likväl som trevliga och avspända. Tanken är att folket ska kunna gå till ett offentligt ställe för att umgås, byta idéer och diskutera samt lyssna på konserter och delta i diverse kulturevenemang. Att det finns platser dit alla känner sig välkomna oavsett bakgrund och ålder är A och O, det ger gemenskap.

Mötesplatsens betydelse

Folkets hus är ett exempel på lokal dit alla kan gå för att till exempel titta på teater, bio, utställningar och mässor eller lyssna på ett intressant föredrag alternativt en konsert. Att det överhuvudtaget finns platser som välkomnar alla och som förenar människor är nödvändigt för ett trivsamt samhällsklimat. Oavsett om det handlar om landsbygd eller storstad kan möteslokalerna betraktas som ett nödvändigt kitt på orten och i förlängningen i samhället som sådant. Att det finns ett Folkets hus eller liknande ger prägel till orten och höjer trivselfaktorn. Det kan också utgöra en lockelse för den som överväger att flytta till orten.

En plats för kulturevenemang och konserter

Hur en mötesplats är planerad och vad den ger för känsla är oerhört viktigt. Miljön ska vara inbjudande, varm och välkomnande men också funktionell. Den bör kännas som en oas för alla och vara lika lätt att röra sig i oavsett om man är gammal eller kanske har ett funktionshinder. Kort och gott är det av yttersta vikt att samtliga kan känna samhörighet med andra människor under till exempel en Stand Up Comedy show, festival, opera eller en konsert med den lokala favoritartisten. Utbudet av evenemang och konserter är stort, så det torde finnas något för alla.